Thuis

Wij maken en verzamelen nieuws en informatie voor alle inwoners van de Zaanstreek. We maken dat zichtbaar via alle kanalen die we met De Orkaan ter beschikking hebben.

Over de stichting

De Orkaan maakt nieuws volgens journalistieke principes, haalt kennis uit alle kernen en wijken, doet journalistiek onderzoek, betrekt inwoners bij wat speelt in hun omgeving, en is daarbij volop aanwezig in de samenleving. We versterken daardoor niet alleen de sociale samenhang, de culturele kwaliteit en de economische bedrijvigheid maar dragen ook bij aan de lokale democratie.  

Op 8 mei 2021 loopt de lokale uitzendvergunning (’aanwijzing’) van RTVI Zaanstreek af. Stichting ZMP De Orkaan wil de uitzendlicentie voor de lokale omroep voor Zaanstad en Wormerland voor de periode 2021-2026 verwerven en heeft daartoe een aanvraag ingediend. Dit zodat wij ons kunnen ontwikkelen tot een nog sterker, completer en breder gedragen journalistiek nieuwsplatform voor de regio.

Hier vind je ons beleidsplan 2021- 2026

Het bestuur van Stichting 
Zaans MediaPlatform De Orkaan
Jan-Kees Emmer, Voorzitter 
Marcel Haarhuis, Penningmeester
Cindy Oudega, Secretaris
Jan Schoen, Lid


Beloningsbeleid
Het bestuur werkt onbezoldigd

Verslag van 
uitgeoefende activiteiten
We staan als stichting aan 
het begin van mooie avonturen
en zitten vol goede plannen. 
Vooralsnog vullen we 
dagelijks De Orkaan, 
De Orkaan Junior, 
we zenden een goed gelezen
nieuwsbrief, vullen een 
Youtube-kanaal met relevante 
eigen filmpje, en een
podcast-kanaal met Zaanse 
verhalen en nieuws. 

Financiën
Ons eerste boekjaar eindigt 
op 31-12-2021, uiterlijk 
binnen 6 maanden hierna 
zullen wij de eerste 
jaarrekening op deze 
website publiceren.

ANBI Algemeen

Jaarverslag en Jaarrekening 2021

Jaarverslag en Jaarrekening 2022

Contact

St. Zaans Media Platform 
De Orkaan
Marskamp 19
1566 GE Assendelft
KvK-nummer 80825281
Fiscaalnummer 8618.15373